IRB konačno dobija novi Nadzorni odbor

BANJALUKA – Investiciono – razvojna banka (IRB) Republike Srpske mogla bi uskoro da dobije novi Nadzorni odbor i to nakon što je aktuelnom mandat istekao prije više od tri godine.

FOTO: bbiznis.info

Vlada RS je na sjednici održanoj prošle sedmice donijela odluku o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova NO IRB-a te odluku o raspisivanju konkursa za članove Nadzornog odbora.


Kandidati za nove članove Nadzornog odbora IRB-a ne mogu biti stariji od 65 godina niti osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova iz oblasti finansijskog poslovanja.


Od kandidata se traži i da im nije pravosnažnom presudom izrečena mjera zabrane obavljanja poslova iz nadležnosti nadzornog odbora kao i da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa.


Kandidati ne smiju biti ni članovi zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti niti u sukobu interesa.


Od posebnih uslova od kandidata se traži samo visoka stručna sprema i odgovarajuće profesionalno iskustvo.


Nadzorni odbor IRB-a, na prijedlog Vlade, imenuje Narodna skupština RS na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.


Predsjednik NO IRB-a trenutno je Nada Mirjanić-Gluvić, a članovi Nebojša Lukić, Ilija J. Džombić, Slaviša Sandić,  Mirjana Ostojić, Miloš Vukosavljević.


Nadzornom odboru IRB-a mandat je istekao još 2016. godine, a Vlada RS je na zahtjev MMF-a poništila konkurs koji je iste godine raspisan, o čemu je portal CAPITAL pisao u tekstu Vlada zbog MMF-a poništila konkurs za NO IRB-a.


Mandat je prije više od tri godine istekao i direktorici IRB-a Snežani Vujnić, ali ona i dalje obavlja tu funkciju. Osim isteka mandata, Snežani Vujnić ni optužnica za kriminal u predmetu „Bobar banka“ nije bila prepreka da ostane u direktorskoj fotelji.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram