NAKON GREŠKE NADLEŽNIH Agencija zabranila objavu podataka zaraženih koji NISU KRŠILI NAREDBE

Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine utvrdila je da javno objavljivanje ličnih podataka osoba koje su pozitivne na virus korona i onih kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, a nisu prekršile izdate naredbe, nije u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti.

FOTO: srpskainfo.com

– Agencija je na osnovu saznanja da pojedini nadležni organi u BiH, objavljuju lične podatke o osobama pozitivnim na korona virus, kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije zbog pandemije korona virusa, pokrenula postupak za utvrđivanje zakonitosti takve obrade ličnih podataka – navedeno je u Rješenju koje je izdala ova Agencija.


Naime, Agencija je zaprimila upit građana u kome se ističe da je Kantonalni štab civilne zaštite Kantona 10, objavio lične podatke osoba kojima je izdata naredba o izolaciji i samoizolaciji, iako velika većina nije kršila naredbu.


Kako navode, spisak sadrži lične podatke o imenu, prezimenu, godini rođenja, gradu/mjestu, zemlji iz koje je došla osoba, datumu početka izolacije, broju telefona.


– Osim toga, neki drugi nadležni organi kao u Trebinju, Konjicu i Čeliću na isti ili sličan način su objavili spiskove osoba koje su pozitivne na korona virus, kao i osoba kojima je određena izolacija ili samoizolacija – navodi se u Rješenju.


Nakon toga, Agencija je donijela rješenja kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite kao i drugim organima, da objavljuju lične podatke o osobama koje su pozitivne na virus kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.


Takođe, nalaže se nadležnim organima da odmah uklone i blokiraju lične podatke o osobama koje su pozitivne na virus kao i osobama koje poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji podaci su javno objavljeni.

Šta kaže Zakon?

Prema članu 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka, lični podaci znače bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili se može utvrditi identitet osobe, dok podaci koji otkrivaju zdravstveno stanje spadaju u posebne kategorije ličnih podataka.


Podaci o zdrastvenom stanju građana spadaju u posebnu kategoriju ličnih podataka i kao takvi imaju i posebnu mjesto u Zakonu o zaštiti ličnih podataka.


Članom 9. stav (1) Zakona, zabranjena je obrada posebnih kategorija ličnih podataka, osim izuzetaka propisanih u stavu (2) istog člana Zakona, kojim je u tački g), regulisano da je obrada posebne kategorije ličnih podataka dozvoljena ako je to od posebnog javnog interesa ili u drugim slučajevima propisanim zakonom. U ovim slučajevima zakon mora sadržavati konkretne odredbe o adekvatnim mehanizmima zaštite.


– Javno objavljivanje ličnih podataka osoba koje su pozitivne na korona virus te osoba kojima su izdate naredbe o izolaciji i samoizolaciji, a koja ne krše izdate naredbe, ne može se opravdati javnim interesom. Naročito se ne može opravdati objavljivanje podataka na način kao što su to pojedini javni organi učinili – navode u Rešenju.


Narušavanje povjerenja

Naglašavaju da objavljivanje podataka o svim osobama koje su pod mjerama može narušiti povjerenje u zdrastveni sistem.


– Da bi se pacijent obratio ljekaru i sa njim podijelio informacije, koje se tiču njegovog zdravstvenog stanja, potrebno je da bude uvjeren da će te informacije ljekar čuvati kao profesionalnu tajnu i da neće biti upotrijebljeni ni u jednu drugu svrhu osim u koju su prikupljeni, tj. za liječenje. Sama mogućnost da okolina u kojoj živi pacijent može doći do ovih informacija može osoba odvratiti da se obrati stručnom licu – zaključeno je u Rješenju.


Dodaju da to nepovjerenje može imati za posljedicu, kada su u pitanju prenosive bolesti, širenje bolesti na druge osobe čime je bitno ugrožen i javni interes da se spriječi širenje bolesti.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram