Političarima slobodan put za sukob interesa

"Prestankom mandata prošlog saziva parlamenta BiH prestao je i rad Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, i u ovom trenutku niko ne može utvrditi postojanje sukoba interesa. "

FOTO: CIN

Na nivou Bosne i Hercegovine u ovom trenutku niko ne utvrđuje eventualno postojanje sukoba interesa, tako da imenovani i izabrani zvaničnici u institucijama BiH ne treba da strahuju da će biti sankcionisani i ukoliko donesu neku odluku koja je suprotna Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.


"Prestankom mandata prošlog saziva parlamenta BiH prestao je i rad Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, i u ovom trenutku niko ne može utvrditi postojanje sukoba interesa. Tako će biti sve dok se ne formira nova komisija, a kada će to biti, niko ne zna", rekao je "Nezavisnim" Jasmin Emrić, predsjedavajući Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, koja je prestala s radom nakon izbora održanih u oktobru prošle godine.


U normalnim okolnostima, upravo nakon izbora komisija bi trebalo da ima najviše posla s obzirom na to da novi poslanici preuzimaju mandat, da treba da se imenuje Savjet ministara, novi savjetnici... Dobro upućeni u odlučivanje o sukobu intresa tvrde da gotovo nigdje u Evropi nema situacije kao što je u BiH, a to je da trenutno, formalno-pravno, isti ljudi obavljaju dužnost ministara i poslanika (Mirko Šarović, Dragan Mektić i Adil Osmanović), te da je jedan čovjek predsjedavajući Savjeta ministara BiH i član Kolegijuma Predstavničkog doma parlamenta BiH (Denis Zvizdić).

Glavni problem utvrđivanja sukoba interesa kada je u pitanju BiH je taj što praktično poslanici treba da odlučuju da li je neki njihov kolega, a u određenim slučajevima i pretpostavljeni, u sukobu interesa ili nije. Recimo, Komisija za sprečavanje sukoba interesa BiH u prošlom sazivu nikada nije održala sjednicu na čijem dnevnom redu se našla tačka koja se odnosi na eventualni sukob interesa Dragana Čovića, u to vrijeme člana Predsjedništva BiH, jer su poslanici iz HDZ-a opstruisali dolazak na sjednice Komisije.


"Ima spreman novi Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i bio je na dnevnom redu posljednje sjednice Predstavničkog doma parlamenta BiH u prošlom sazivu. Ta sjednica je prekinuta, tako da se nikada o njemu nije odlučivalo, i ja vjerujem da će to uraditi sadašnji saziv parlamenta BiH", rekao je Emrić.

Novim zakonom, o kojem su "Nezavisne" još ranije pisale, predviđeno je osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH putem javnog konkursa, s tim da kandidati neće moći biti oni koji su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.

"Za člana komisije ne može biti imenovano lice koje je nosilac javne funkcije", navedeno je, između ostalog, u jednom od članova novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u kojem se navodi i to da deset godina prije kandidovanja za člana Komisije ili predsjedavajućeg ovog tijela nije obavljao funkciju poslanika, delegata, odbornika, gradonačelnika, načelnika opštine, člana vlade ili savjetnika na bilo kojem nivou vlasti u BiH.


Zbog lošeg zakonskog rješenja kojim se reguliše i odlučuje o eventualnom sukobu interesa, već nekoliko puta reagovali su i iz Evropske unije tražeći da se to pitanje uredi na kvalitetniji način.

Šta donosi novi Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
- Predviđeno osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH putem javnog konkursa, s tim da kandidati neće moći biti oni koji su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.

- Za člana komisije ne može biti imenovano lice koje je nosilac javne funkcije.

- Deset godina prije kandidovanja za člana komisije ili predsjedavajućeg ovog tijela nije obavljao funkciju poslanika, delegata, odbornika, gradonačelnika, načelnika opštine, člana vlade ili savjetnika na bilo kojem nivou vlasti u BiH

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram