Vlada FBiH dala saglasnost rudnicima za prijem novih radnika

SARAJEVO – Vlada FBiH usvojila je danas u Sarajevu informaciju Ministarstva energije, rudarstva i industrije i dala saglasnost za prijem 268 radnika u Rudnik mrkog uglja “Kakanj”, 62 u Rudnik mrkog uglja “Đurđevik”, 105 u Rudnik “Kreka”, te jednog u Rudnik mrkog uglja “Zenica”.

FOTO: capital.ba

Federalna Vlada je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH uputila prijedlog za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine za 35.636.695 litara dizel-goriva u idućoj godini.


Ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je cjelovitu informaciju o stanju u Zavodu za zbrinjavanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju Pazarić, a federalna Vlada, na osnovu činjenica iz izvještaja, nije prihvatila navode da korisnicima ovog zavoda nisu zadovoljene osnovne životne potrebe.


Iz Vlade je saopšteno da o tome svjedoče izvještaji nadležnih institucija, ali i činjenica da zakonski staratelji korisnika Zavoda nisu raskinuli nijedan ugovor zbog takvih navoda.


Vlada je pozvala direktora i Upravni odbor Zavoda u Pazariću da rade poslove koje su u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.


Nakon detaljne analize, s ciljem ušteda i racionalnijeg utroška sredstava, Vlada je zaključila da će donijeti odluku o znatnom smanjenju naknade članova upravnih i nadzornih odbora, te ograničene plate direktora zavoda u nadležnosti FBiH u rasponu dvije do tri prosječne plate isplaćene u FBiH.


Federalna Vlada donijela je i 25 odluka o dodjeli nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima u iznosu od 268.500 KM.

Pratite Cafe.ba putem aplikacije za Android, iOS i društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram