Foto: klix.ba

Vijeće Ustavnog suda Republike Srpske (RS) za zaštitu vitalnog interesa kaže da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o imenovanju Dragane Čavke.

Naime, Čavka, koja se ranije izjašnjavala kao Srpkinja kazala je da se sada izjašnjava kao Bošnjakinja, jer se tako osjeća, te je izabrana za člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske.
Tome se usprotivio Klub delegata bošnjačkog naroda iz kojeg tvrde da nacionalna pripadnost Čavke kao Bošnjakinje nije pravilno provjerena.

Međutim, Vijeće Ustavnog suda RS-a kaže da se iz navoda obrazloženja zahtjeva ne uočava u čemu se sastoji povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda da bude adekvatno zastupljen u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, s obzirom na činjenicu da se osporenom odlukom vrši izbor člana Upravnog odbora RTRS-a, koji ima status javnog preduzeća.

Vijeće je raspravljalo o prihvatljivosti zahtjeva, odnosno da li postoje procesnopravni uslovi za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim aktom Narodne skupštine došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Podnosilac je u zahtjevu istakao da je odlukom, kojom je Dragana Čavka izabrana za člana Upravnog odbora RTRS-a, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda jer postoji osnovana sumnja da je riječ o manipulaciji prilikom njenog izjašnjavanja o nacionalnoj pripadnosti.

Klub bošnjačkog naroda smatra da Ustavom garantovana zaštita prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, ne podrazumijeva samo brojčanu zastupljenost u institucijama vlasti, već i adekvatnu zastupljenost.

To jeste da nosioci vlasti mogu biti pripadnici određenog konstitutivnog naroda ako su tu pripadnost stekli rođenjem ili se duži niz godina izjašnjavaju kao Bošnjaci, a ne kako određena profesija ili funkcija to zahtijeva.

Odluku o izboru člana Upravnog odbora RTRS-a izglasala je 28. maja Narodna skupština Republike Srpske.

Vijeće naroda Republike Srpske 20. juna nije postiglo saglasnost o vetu Bošnjaka na imenovanje Čavke, saglasnost nije postigla ni 2. jula Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, zbog čega je ovo pitanje razmatrao Ustavni sud Republike Srpske.

Pratite Cafe.ba putem društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )